Huisreglement

 • Wettelijk geldige legitimatie is verplicht, de minimumleeftijd om de feestzaal te betreden is 21 jaar.
 • Eigen meegebracht eten en drinken is verboden en kan in beslag genomen worden.
 • Personen welke niet toelaten zich te laten fouilleren kan de toegang geweigerd worden en/of van de locatie verwijderd worden.
 • Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het (beveiligings)personeel.
 • Geweld, drugs en agressie worden niet getolereerd.
 • Stichting Akkefietje Bergeijk conformeert zich aan het drugsbeleid van de gemeente Bergeijk. Dit houdt in dat zowel soft- als harddrugs verboden zijn. Hierop zal gecontroleerd worden.
 • De organisatie kan bepaalde personen de toegang weigeren tot, of verwijderen van, de feestzaal zonder opgave van reden.
 • Tijdens het evenement worden (foto-)opnames gemaakt. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.
 • Het is verboden professionele foto- of filmapparatuur bij zich te dragen, behoudens speciale toestemming van de organisatie. Onder professionele fotoapparatuur worden camera’s met verwisselbare lenzen verstaan. Digitale camera’s zijn dus wel toegestaan.
 • Het is verboden glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, (vuur)wapens, gevaarlijke voorwerpen of opnameapparatuur mee te nemen in de feestzaal.
 • Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor om het programma te wijzigen. Bij het niet door gaan van een of meer acts kunnen entreekaarten niet worden geretourneerd. Getracht zal worden een vervangend programma aan te bieden.
 • Het is verboden entreekaarten door te verkopen aan derden en/of op generlei wijze aan derden te verstrekken voor of in het kader van commerciële doeleinden.
 • Eenmaal gekochte entreekaarten worden niet teruggenomen en zijn alleen geldig op de vermelde editie.
 • Het betreden van de feestzaal en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico.
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor enig gevolg van verkeerde berichtgeving op de website en/of promotiemateriaal.
 • Stichting Akkefietje Bergeijk, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel, materiële schade en/of diefstal toegebracht door derden.
 • Stichting Akkefietje Bergeijk, eventuele partners, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden, noch binnen, noch buiten het terrein of locatie.
 • Schade veroorzaakt door bezoekers wordt verhaald. Hieronder valt ook schade aan apparatuur veroorzaakt door het gooien van drank.
 • In omstandigheden waarbij dit reglement geen uitsluitsel bieden is het oordeel van de organisatie leidend.
 • Bij het betreden van de feestzaal gaat men akkoord met het gehele reglement. Het betreden van de plaats van het evenement en het bijwonen ervan is geheel voor eigen risico.